شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

کافیگ حرفه ای چنل دیسکورد Level 3
14% تخفیف
محمدعلی آقاجانلو
محمدعلی آقاجانلو نام: محمدعلی || سن: ؟ ؛) || اسکریپتری زبان های: Lua- C++- Python- Vbscript انجام انواع سفارشات: دیسکورد - آپارات
کانفیگ انواع چنل های دیسکورد با موضوع های مختلف قابلیت های لول ۱ بدین صورت می باشد: ✓درست کردن رول ✓فیکس کردن پرمیشن رول ها ✓فیکس کردن پرمیشن چنل ها ✓گذاشتن ایموجی برای زیبایی سرور ✓گذاشتن فونت برای چنل ها ✓گذاشتن فونت برای رول ها ✓کانفیگ بات های دیسکورد
0 ارسال
1
۳۰,۰۰۰تومان
کافیگ حرفه ای چنل دیسکورد Level 2
17% تخفیف
محمدعلی آقاجانلو
محمدعلی آقاجانلو نام: محمدعلی || سن: ؟ ؛) || اسکریپتری زبان های: Lua- C++- Python- Vbscript انجام انواع سفارشات: دیسکورد - آپارات
کانفیگ انواع چنل های دیسکورد با موضوع های مختلف قابلیت های لول ۱ بدین صورت می باشد: ✓درست کردن رول ✓فیکس کردن پرمیشن رول ها ✓فیکس کردن پرمیشن چنل ها ✓گذاشتن ایموجی برای زیبایی سرور ✓گذاشتن فونت برای چنل ها ✓گذاشتن فونت برای رول ها ×کانفیگ بات های دیسکورد
0 ارسال
1
۲۵,۰۰۰تومان
کافیگ حرفه ای چنل دیسکورد Level 1
20% تخفیف
محمدعلی آقاجانلو
محمدعلی آقاجانلو نام: محمدعلی || سن: ؟ ؛) || اسکریپتری زبان های: Lua- C++- Python- Vbscript انجام انواع سفارشات: دیسکورد - آپارات
کانفیگ انواع چنل های دیسکورد ب موضوع های مختلف   قابلیت های لول ۱ بدین صورت می باشد: ✓درست کردن رول ✓فیکس کردن پرمیشن رول ها ✓فیکس کردن پرمیشن چنل ها ✓گذاشتن ایموجی برای زیبایی سرور ×کانفیگ بات های دیسکورد ×گذاشتن فونت برای چنل ها ×گذاشتن فونت برای رول ها
0 ارسال
1
۲۰,۰۰۰تومان